De Kaatsheuvelse Gymnastiek Verenging (KGV) bestond in 2021 100 jaar.

Omdat dit niet zomaar een lustrum is, wilde KGV iets bijzonders voor de gemeenschap, met name Kaatsheuvel, iets terug doen.

In de openbare buitenruimte een freerunparcours realiseren, dat voor iedereen toegankelijk is.

Met de gemeente zijn diverse overleggen geweest om een geschikte locatie te vinden en de samenwerking te versterken.
De meest geschikte locatie om dit te kunnen realiseren bleek aan het President Kennedyplein in Kaatsheuvel. Dit plein ligt centraal te midden van diverse woonwijken, gebouwd gedurende diverse decennia.
Momenteel wordt er een compleet nieuwe woonwijk in de nabijheid gerealiseerd.
Daarnaast is nabij het plein een nieuwe basisschool gebouwd en er bevindt zich direct aan het plein een kinderdagverblijf.

Het plein en de directe omgeving is door de gemeente grondig herzien. De straat is voorzien van nieuwe riolering, vervanging van groen en het plein is opnieuw ingericht. Er was daar een speeltuintje voor de allerkleinsten en een veldje met daarop voetbalgoaltjes. Dit is allemaal gedateerd. De herinrichting moest duurzaam en toekomstbestendig zijn. En uiteraard vrij toegankelijk. De bestemming van dat plein blijft zoals het is. De gemeente heeft 300 m2 van dat plein toegezegd om het freerunparcours te realiseren.

Het parcours zelf moet bestaat uit duurzaam hout (robinia) en is ‘hufterproof’. De gekozen leverancier van het parcours voldoet aan deze voorwaarden.

Trainers en freerunners van KGV hebben een ontwerp gemaakt, waarbij de opdracht was om het geschikt te maken voor de bedoelde leedtijdscategorie (6 tot 66 jaar) inclusief minder mobiele mensen.
Hieruit is voortgekomen dat er onderdelen zijn die op verschillende hoogtes plaatsvinden, zodat het voor eenieder toegankelijk is.

Na realisatie zorgt de gemeente voor onderhoud. De grond is en blijft van de gemeente. KGV zal verbonden blijven aan dit parcours door er clinics te geven en buurtbewoners te enthousiasmeren gebruik te maken van dit parcours. Onderliggende gedachte is om mensen meer aan het bewegen te krijgen. De missie van KGV.
De buurtsportcoach, R-Newt en Contourn de Twern zullen daar ook een rol in spelen.

KGV levert zelf een bijdrage, alsmede diverse lokale sponsoren. Zo heeft de Sprotraad Loon op Zand ook een financiële bijdrage geleverd.
Als tegenprestatie worden de sponsoren middels hun logo kenbaaar gemaakt bij het freerunparcorus en in de turnaccommodatie van de Werft.
Daarnaast is aan de betrokkenen van de sponsoren (veelal werknemers) een clinic aangeboden op het parcours, gegeven door gediplomeerde freeruntrainers.