Over ons

Ed van Ham, voorzitter

Wie ben je? Mijn naam is Ed van Ham. Vanwege werk ben ik inmiddels ruim 24 jaar geleden verhuisd van boven de rivieren naar Kaatsheuvel samen met mijn vrouw Monique en kinderen.

Wat is je functie binnen de sportraad? Sinds de oprichting van de sportraad ben ik voorzitter.

Waarom heb je gekozen voor de sportraad? Ik heb gekozen om deelnemer te zijn van de sportraad aangezien ik ervan overtuigd ben dat sport en bewegen goed is voor ieder mens persoonlijk en voor de leefbaarheid van een gemeente. Dit thema heeft landelijk de aandacht en door de oprichting van een Sportraad in de gemeente Loon op Zand is het mogelijk om dit voor de gemeente, waar ik woon en actief ben, een extra stimulans te geven.

Wat maakt het zo leuk om bij de Sportraad aangesloten te zijn? Het maakt het leuk om samen met de andere bestuurders van de Sportraad, beweegaanbieders, gemeente en nog meer partijen te zorgen dat we in principe iedereen binnen onze gemeente in beweging willen brengen.

Wat is je doelstelling binnen de Sportraad? Mijn persoonlijke doelstelling binnen de sportraad is om te zorgen dat we het zetje kunnen geven aan meer inwoners (jong en oud) van de gemeente Loon op Zand om (vaker) te gaan bewegen in samenwerking met de vele partijen, zoals verenigingen, die wij rijk zijn binnen de gemeente.

Wilbert Beerens, secretaris

Wie ben je? Wilbert Beerens

Wat is je functie  binnen de sportraad? Ik ben secretaris

Waarom heb je gekozen voor de sportraad? Binnen de gemeente Loon op Zand zijn diverse initiatieven om meer te laten sporten en bewegen. Maar hier is nog niet voldoende samenhang of samenwerking in tussen beweegaanbieders, verenigingen en sportieve clubs. Hier wil ik graag een bijdrage aan leveren om dit te bevorderen.

Wat maakt het zo leuk om bij de Sportraad aangesloten te zijn? Het is erg leuk nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe inzichten te krijgen en daadwerkelijks iets te betekenen voor de gemeenschap.

Wat is  je doelstelling binnen de Sportraad? Om de inwoners van de gemeente meer te laten bewegen en zo gezond te blijven.

Henri Beerens, penningmeester

Wie ben je? Ik ben Henri Beerens ik ben geboren in De Moer, samen met mijn vrouw en 2 kinderen wonen we in Kaatsheuvel.

Wat is je functie binnen de sportraad? Ik ben penningmeester en beheer de financiën, ook beslis ik mee over inkomende stukken.

Waarom heb je gekozen voor de sportraad? Bewegen is voor ideeën gezond en heel erg belangrijk voor sociale contacten, Ik ben blij dat ik hier een steentje aan bij kan dragen.

Wat maakt het zo leuk om bij de Sportraad aangesloten te zijn? We hebben een mooi team en dat maakt het leuk om samen met de gemeente en andere partijen tot besluiten te komen.

Wat is  je doelstelling binnen de Sportraad? Doelstelling is iedereen in beweging te krijgen en te houden.  Het lijkt makkelijker dan het is, maar door inzet van verenigingen moet het helemaal goedkomen.

Mark Hector, bestuurslid

Wie ben je? Ik ben Mark Hector. Sinds 2001 woon ik met veel plezier in Loon op Zand. Op 45 jarige leeftijd ben ik in aanraking gekomen met judo en sindsdien doe ik dit met heel veel plezier. Wekelijks ben ik daarom ook op de mat van Eerste Judoclub Kaatheuvel te vinden.

Wat is je functie binnen de sportraad? Ik ben bestuurslid.

Waarom heb je gekozen voor de sportraad? Graag wil ik mensen binnen onze gemeente motiveren om lekker bezig te zijn met sport of een andere manier van beweging en ontspanning. Via de sportraad hoop ik dit te kunnen doen.

Wat maakt het zo leuk om bij de Sportraad aangesloten te zijn? Via de portraad is het mogelijk om leuke inactieven die er zijn een extra duwtje te geven zodat het in beweging kan komen.

Wat is je doelstelling binnen de Sportraad? Graag zou ik initiatieven die betrekking hebben op de jeugd extra te ondersteunen.

Tjalle Hoogsteen, adviseur

Wie ben je? Mijn naam is Tjalle Hoogsteen, ik ben 37 jaar en ben van origine docent LO. Daarnaast heb ik tevens een bedrijfskundige achtergrond. Momenteel werk ik als manager regioteams bij BeweegBuro en ben ik daarnaast opleidingsdocent bij Avans+. In mijn rol binnen BeweegBuro stuur ik in verschillende gemeentes de buurtsportcoach teams aan, waaronder die in Loon op Zand.

Wat is je functie binnen de sportraad? Binnen de sportraad heb ik een adviserende rol. Dat betekent dat ik geen stemrecht heb, maar wel kan meedenken over verschillende vraagstukken.

Waarom heb je gekozen voor de sportraad? Ik vind het belangrijk om mijn bijdrage te kunnen leveren aan alles wat met sport, bewegen en gezondheid te maken heeft. De sportraad zie ik als een onafhankelijk adviesorgaan welke de lokale belangen van de sport behartigt. Haar invloed op het lokale beleid juich ik toe. Ik sta volledig achter de missie van de sportraad om alle inwoners te kunnen laten deelnemen aan een vorm van sport en bewegen.

Wat maakt het zo leuk om bij de Sportraad aangesloten te zijn? Ik vind het leuk om op beleidsniveau invloed uit te kunnen oefenen aan de keuzes die gemaakt worden. Daarnaast vind het thema sport en bewegen dusdanig belangrijk en ben ik er van overtuigd dat dit bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven. Daarnaast zit er veel kennis in de sportraad waar ik ook weer van kan leren.

Wat is je doelstelling binnen de Sportraad? Mijn doelstelling is om de sportraad zo goed en breed mogelijk te ondersteunen en als sparringpartner te fungeren, waardoor zij een nog krachtigere en stabielere positie kan innemen in de gemeente Loon op Zand. Zodoende kan de sportraad haar doelstellingen nog beter vormgeven.

Caroline Vromans, adviseur

Wie ben je? Mijn naam is Caroline Vromans

Wat is je functie  binnen de sportraad? Adviserende rol

Waarom heb je gekozen voor de sportraad? Binnen de gemeente ben ik werkzaam bij Contourdetwern als jongerenwerker en combinatiefunctionaris sport en bewegen. Vanuit mijn rol bij Contourdetwern kan ik een bijdrage leveren omdat wij de wijken en buurten kennen. We weten wat er speelt en kunnen inhaken op initiatieven en behoeften van bewoners. Het lijkt mij een uitdaging om met meerdere beweegaanbieders, verenigingen en andere partijen bewoners in beweging te krijgen.

Wat maakt het zo leuk om bij de Sportraad aangesloten te zijn? Het maakt het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en daarmee ons in te zetten om sport en bewegen te stimuleren.

Wat is je doelstelling binnen de Sportraad? Dat iedere inwoner mee kan doen om te sporten, waarbij niet alleen de inspanning van het sporten van belang is maar zeker het sociale momentje.

Eric Bodifee,

Wie ben je? Ik ben Erik Bodifée, 33 jaar oud en woon met mijn vriendin en twee honden in Tilburg. In mijn vrije tijd speel ik graag basketbal en zoek ik zo veel mogelijk de gezelligheid op bij mijn vrienden en familie. Daarnaast ben ik beleidsmedewerker Sport hier in de gemeente Loon op Zand. Ik werk hier inmiddels al een jaar met veel plezier. Zelf kom ik niet uit gemeenteland en ik heb een achtergrond in o.a. het sociaal werk en de ambulante zorg in Tilburg. Daarnaast ben ik in die jaren vrijwilliger geweest bij een basketbalvereniging in Tilburg. Ik zet deze ervaringen graag in binnen mijn werk hier in de gemeente.

Wat is je functie binnen de Sportraad? Ik sluit aan bij de Sportraad als adviseur. Ik denk mee met vraagstukken en over aanvragen die binnenkomen bij de Sportraad. Daarnaast zorg ik er ook mede voor dat de Sportraad een budget heeft voor de uitvoering en het behalen van de ambities, zoals deze zijn vastgelegd in het lokale Sportakkoord.

Waarom heb je gekozen voor de Sportraad? Ik vind het belangrijk dat iedere bewoner van de gemeente Loon op Zand de mogelijkheid heeft om te sporten en/of te bewegen. Het zorgt niet alleen voor ontspanning en plezier. Sporten en bewegen draagt ook bij aan een gezond en actief leven! Daarom is het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen! Daar hoop ik samen met de Sportraad een steentje aan bij te dragen.

Wat maakt het zo leuk om bij de Sportraad aangesloten te zijn? Doordat ik aansluit bij de Sportraad kan ik van dichtbij meemaken hoeveel betrokken mensen zich elke dag inzetten voor een gezonde en actieve gemeente. Bij de Sportraad kan ik samen met de bewoners zelf aan de slag gaan. Dit herinnert mij er elke bijeenkomst weer aan waar we zo ons best voor doen: voor de bewoners van de gemeente Loon op Zand.

Wat is je doelstelling binnen de Sportraad? Samen met de bewoners van de gemeente Loon op Zand werken aan een zo gezonde en actieve gemeente als mogelijk is!

Balder Veerkamp,

Wie ben je?

Mijn naam is Balder Veerkamp, ik ben 35 jaar en van oorsprong docent bewegingsonderwijs. Mijn huidige rol binnen BeweegBuro is erg divers. Zo stuur ik buurtsportcoachteams in Waalwijk en Loon op Zand aan en houd ik me bezig met advisering binnen het primair onderwijs als het gaat om beweging in de breedste zin van het woord. Daarnaast heb ik in Loon op Zand de rol van Sport- en preventiecoördinator op me genomen en zal ik dit combineren met de functie van JOGG-regisseur en clubondersteuner voor de gemeente Loon op Zand.

Wat is je functie binnen de sportraad?

Binnen de sportraad heb ik een adviserende rol. Ik stem dus niet mee als het gaat om besluitvorming, maar geef wel mijn advies voorafgaand aan een stemming.

Waarom heb je gekozen voor de sportraad?

In mijn ogen zou sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. In de sportraad zie ik een partij die een bijdrage levert om voor iedereen sport makkelijker en toegankelijker te maken, ik draag graag bij aan het versterken van deze missie.

Wat maakt het zo leuk om bij de Sportraad aangesloten te zijn?

Door betrokkenheid bij de sportraad zie ik nog meer hoe mensen bevlogen bezig zijn om sport en bewegen beschikbaar te stellen voor iedereen. Hier helpen we graag een handje. Het is mooi om de succesverhalen te zien en te kunnen delen binnen de gemeente.

Wat is je doelstelling binnen de Sportraad?

Voornamelijk een goede sparringpartner zijn. Daarnaast ook een ambassadeur zijn voor de sportraad en meedenken in hoe de sportraad een nog stabieler orgaan kan zijn binnen de gemeente Loon op Zand. Op deze manier kunnen we nog veel mooie initiatieven bijstaan, om zo steeds meer mensen in beweging te krijgen.