Freerunparcours

De Kaatsheuvelse Gymnastiek Verenging (KGV) bestond in 2021 100 jaar. Omdat dit niet zomaar een lustrum is, wilde KGV iets bijzonders voor de gemeenschap, met name Kaatsheuvel, iets terug doen. In de openbare buitenruimte een freerunparcours realiseren, dat voor iedereen toegankelijk is. Met de gemeente zijn diverse overleggen geweest om een geschikte locatie te vinden en de samenwerking te versterken. De meest geschikte locatie om dit te kunnen realiseren bleek aan het President Kennedyplein in Kaatsheuvel. Dit plein ligt centraal te midden [...]